Contagious

האתר “Contagious” מספק תובנות על עולם הפרסום ועל נקודות מבט יצירתיות.

The Dieline: 

ה”Dieline” הוא אתר מבוסס מוצר שמביא את העיצובים החדשניים ביותר בעולם האריזה.

Mashable: 

“Mashable” הוא אתר חדשות מאד פופולרי עם זיקה טכנולוגית המוציא עלון חדשות שמעניק תובנות ורעיונות חדשים באופן קבוע.

Adweek:

הוא אתר פרסום ידוע שמספק חדשות כלליות על התעשייה יחד עם קמפיינים “Adweek” .שווה להזכיר אותם

Food Tech Connect:

הוא אתר שמתמקד בחדשות העוסקות בחדשנות וחדשות של טכנולוגיות אוכל ברחבי העולם. עלון המידע שלו אינפורמטיבי במיוחד “Food Tech Connect”

Fastcoexist:

Fastcoexist” מתעסק בנושאי ‘מאקרו’, כמו משבר הפליטים, המירוץ לנשיאות בארה”ב וכו’. הפרסומים בעלון המידע הם תמיד מעוררי מחשבה.

חדשות חדשנות שבועיות: 

האתר מציע חדשות בתחום החדשנות באופן קבוע וכולל ניתוחים מעמיקים של מגוון נושאי חדשנות במספר גזרות.

Design Week:

האתר עוסק בעולם העיצוב ותמיד מספק סיפורים ואירועים מעניינים.