עיצוב אריזה גלוקאלית: לאזן בין השאיפה לגלובליות לצורך ברלוונטיות לוקאלית

במאמר שכתב גיל הורסקי באתר “סטטוס”, דובר על גיבוש אסטרטגיה גלוקאלית מוצלחת ועל השאיפה של תאגידים בינלאומיים וצוותי השיווק שלהם להניע את מכירות.